logo


Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth

(voorheen: Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth)
Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
 
Adres: Jubelpark 10 - B-1000 Brussel (BELGIË)
Telefoon: +32 (0)2 741 73 64 - Fax: +32 (0)2 733 77 35
e-mail: aere.egke@kmkg-mrah.be
 
Contact: zie onze blog

Bank: ING

IBAN: BE03 3101 4214 3684 - BIC: BBRU BE BB


steun


Het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth werd opgericht door Jean Capart naar aanleiding van het bezoek van Koningin Elisabeth aan het graf van Toetanchamon, op 18 februari 1923 (zie foto), en met het doel het egyptologisch en papyrologisch onderzoek in België te bevorderen. In de loop der jaren is het Genootschap uitgegroeid tot een wetenschappelijke instelling die zich verdiept in de studie van de geschiedenis en de beschaving van faraonisch, Grieks-Romeins, christelijk en Arabisch Egypte.


jc1923el

(1) Jean Capart (1877-1947) - (2) 18 februari 1923 - (3) Koningin Elisabeth (1876-1965)


De zetel van het Genootschap is gevestigd in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark, te Brussel.

    Voorzitter van de Raad van Bestuur: Graaf Arnoul d'ARSCHOT SCHOONHOVEN
    Directeurs: Luc LIMME & Alain MARTIN
    Secretaris-generaal: Luc DELVAUX
    Directiesecretaresse: Martine GRUSELLE

*   *   *

In memoriam Herman DE MEULENAERE (1923-2011) & Jean BINGEN (1920-2012)

Hulde gepubliceerd in Chronique d'Égypte (pdf). - Bibliografie van Herman DE MEULENAERE (htm). - Bibliografie van Jean BINGEN (htm).

*   *   *

Tijdschrift

Sedert 1925 geeft het Genootschap een tijdschrift van hoog wetenschappelijk niveau uit, met de medewerking van talrijke Belgische en buitenlandse specialisten: de Chronique d'Égypte. - Meer inlichtingen

Publicaties

Van 1925 tot heden, meer dan 100 wetenschappelijke werken waarvan vele binnen het bereik van het ruime publiek. - Meer inlichtingen

Lezingen

Te Brussel, in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis: van oktober tot april. - Meer inlichtingen op onze blog

Bibliotheek

Opgericht en ontwikkeld in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. De belangrijkste bibliotheek voor egyptologie en papyrologie in België en één van de rijkste van Europa. Toegankelijk voor het publiek op afspraak.
Inlichtingen: +32 (0)2 741 73 54 of +32 (0)2 741 73 65.

Voordelen verleend aan de leden (jaarlijkse bijdrage: minimum EUR 56)

- De leden ontvangen gratis (behalve de portokosten) het tijdschrift Chronique d'Égypte.
- Korting van 30% op de prijs van de andere publicaties van het Genootschap.
- Gratis toegang tot de lezingen.
- Hulp aan de belangstellenden die inlichtingen wensen over Egypte.
- Giften van tenminste EUR 40 zijn gedeeltelijk aftrekbaar van het belastbaar inkomen (in België).

Aanmeldingsformulier

Gelieve het formulier op onze blog in te vullen.


Vers: Français - To: English