logo

Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth

Chronique d'Égypte

ISSN 0009-6067

 
steun
 

Manuscripten en recensie-exemplaren (evenals aanvragen om abonnement) dienen gestuurd te worden naar:

    Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth
    Jubelpark 10 - B-1000 Brussel (BELGIË)
    Telefoon: +32 (0)2 741 73 64 - Fax: +32 (0)2 733 77 35
    e-mail: aere.egke@kmkg-mrah.be
 
    Bank: ING
    IBAN: BE03 3101 4214 3684 - BIC: BBRU BE BB
 
Jaarabonnement - EUR 80
Losse nummers: 1-20 (behalve: 1, 3, 5, 7) - EUR 20 per fasc.
Losse nummers: 21 en volgende (behalve: 63-68) - EUR 40 per fasc.
Index: I-X - EUR 10
Index: XI-XXXV - EUR 10
Index: XXXVI-L - EUR 10

Leden van het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth (contributie: minimum EUR 56) ontvangen het tijdschrift gratis (behalve de portokosten). Brepols Periodica Online geeft elektronisch toegang tot alle verschenen nummers van het tijdschrift.

*   *   *

Het tijdschrift Chronique d'Égypte wordt uitgegeven met de steun van de "
Fédération Wallonie-Bruxelles", van de "Universitaire Stichting" en van het "Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS)". Het telt jaarlijks ongeveer 450 bladzijden.

Hoofredacteur: Alain MARTIN

Redacteurs:
    Faraonisch Egypte: Luc LIMME (Adjunct-redacteurs: Luc DELVAUX, Françoise LABRIQUE)
    Grieks-Romeins Egypte: Alain MARTIN (
Adjunct-redacteur: Katelijn VANDORPE)
    Christelijk en Arabisch Egypte: Alain DELATTRE
(Adjunct-redacteur: Naïm VANTHIEGHEM)

Redactieadviseurs: De leden van de Raad van Bestuur van het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth en Peter DER MANUELIAN (Tufts University, Massachusetts), Didier DEVAUCHELLE (Université Charles-de-Gaulle Lille 3), Paul HEILPORN (Université de Strasbourg - Université libre de Bruxelles, ULB), Maryline PARCA (University of Illinois, Urbana-Champaign), Stephen QUIRKE (University College London), Fabian REITER (Universität Trier), Simona RUSSO (Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli", Firenze), Maren SCHENTULEIT (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Gertrud van LOON (KU Leuven).

Inhoudsopgave van de laatste afleveringen


Terug naar: egke